“"
' +31(0)10 - 742 03 80

Privacy

De bescherming van de privacy is voor Opinionmeter een belangrijk goed, zowel vanuit het oogpunt van onze opdrachtgevers, als van de respondenten, die mogen verwachten dat zorgvuldig met hun informatie wordt omgegaan.

 

Gedragscodeprivacybescherming

 

Als softwareleverancier onderschrijft Opinionmeter Benelux BV de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek (Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens) welke is vastgesteld door de VBO, Vereniging voor Beleidsonderzoek, de VSO, Vereniging voor Statistiek en Onderzoek en de MOA, MarktOnderzoekAssociatie.nl.

 

 

Veilige data verzameling

 

Dit betekent dat de normen en bepalingen – zoals opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens – vanzelfsprekend ook door Opinionmeter Benelux BV worden nageleefd. De door de respondenten gedurende het onderzoek verstrekte gegevens worden via encrypting en SSL protocollen beveiligd, waardoor de data naar de huidige stand van de techniek zo goed mogelijk wordt afgeschermd.

 

Bezoekadres:

Rotterdam Braingate

Rivium Boulevard 301-320

2909 LK Capelle aan den IJssel

The Netherlands

 

Postadres:

Postbus 7242

3280 AA Numansdorp

The Netherlands

 

T: +31(0)10 742 03 80

' +31(0)10 - 742 03 80
' +31(0)10 - 742 03 80

a

' +31(0)10 - 742 03 80

a

' +31(0)10 - 742 03 80
' +31(0)10 - 742 03 80